TAKKEN

Leiding (+18j)

Leiding

Leiding is een bont allegaartje van individuen. Wel staan keuzes op één of andere manier centraal. Relaties, wonen, studie- en beroepskeuze, maar ook aspecten als stijl en imago zijn thema's waarmee leiding aan de slag raakt. Ze worden geduldiger en gaan langzaam maar zeker gemakkelijker dingen relativeren. Ze houden niet langer hardnekkig vast aan een bepaald zelfbeeld of imago. Voldoende persoonlijkheid stelt hen in staat om ook zichzelf in vraag te stellen. En bepaalde keuzes laten ze liever nog een poosje open. Kwestie van de eigen keuzevrijheid niet te snel en te zeer in te perken. Een engagement aangaan is niet onmiddellijk onvoorwaardelijk. Samenleven en -werken in groep vormt een deugd. De groep blijft een thuishaven en de banden met thuis verdwijnen meer en meer. Op relationeel vlak kan leiding voor zichzelf verantwoordelijkheid dragen.

© Alle rechten voorbehouden created by freshface.be