TAKKEN

Jonggivers (11-13j)

Jonggivers

Een belangrijke overgang maken kinderen of jongeren? door tijdens hun jonggivertijd. Soms gaapt er een diepe kloof tussen de jongsten en de oudsten van de tak. Zo brengen lichamelijke veranderingen bij jonggivers heel wat teweeg. Onwennigheid, verlegenheid, verwarring zijn hen niet vreemd. Vooral zij, die de gemiddelde groeispurt en de eerste zaadlozing of menstruatie voorop of achterna hollen, kampen met heel wat vragen. Vaak kennen twee jongens of twee meisjes stevige vriendschappen. Voorwaar een boezemvriend of vriendin. Deze intieme vriendschap uit zich in samen naar school gaan, samen spelen, samen, eten, bij elkaar gaan slapen. De groep als geheel is belangrijk voor hen. De groep bepaalt de norm, de stijl, de communicatie, de sfeer. Naargelang van de heersende norm maken jonggivers zich in de groep waar of raken ze stilzwijgend onderdrukt. Deze leeftijd is dan ook cruciaal om al dan niet lid te blijven van Scouting. Opboksen tegen een groepsnorm met een open gesprek valt moeilijk, net omdat afwijkende meningen niet makkelijk worden geuit. Jonggivers vereenzelvigen zich met hun idealen en idolen. Ze specialiseren zich in hun hobby's, vaardigheden, verzamelingen. Ze zetten zich stilaan af tegen hun ouders, de school. Het zijn enkele manieren waarmee ze zich wensen te manifesteren, te profileren. Deze manieren zijn meer een middel om zich te manifesteren dan een doel op zich. Het liedje duurt dan ook niet lang. Allerlei trends en rages zorgen voor een snelle ommekeer.

© Alle rechten voorbehouden created by freshface.be